TUF logo

Hvem er vi?

Vi er en flok glade folkedansere i alle aldre, der vinteren igennem fra september og til april danser i musik lokalet ved minihallen mandag aften. Siden 2002 har vi også haft børnehold, og der har været så stor interesse, at det er muligt at dele de ca. 40 børn op i hold for små og store børn og et decideret ungdomshold. Vi danser selvfølgelig altid i ganske almindeligt tøj om mandagen, men til opvisninger sker det gerne, at de der har de gamle flotte folkedragter, viser dem frem. Udover at deltage i de forskellige arrangementer, så som legestuer og dansekurser i vores egen eller andre foreninger, er der flere af medlemmerne der hvert år med stor fornøjelse har deltaget i Amtsstævne og Landsstævne, og nogle har fået en masse dejlige oplevelser ved at være værtsfamilier og medhjælpere ved Triangle Folklore Festival, som afholdes i Vejle hvert 3. år for 300-400 folkedansere fra hele verden. Generelt har vi ry for at være "en forening med lidt gang i", og vi har heldigvis en del yngre dansere, som gør, at vi har en forholdsvis lav gennemsnitsalder i foreningen. Hvert år tager vi med stor glæde imod de nye medlemmer der dukker op, så selvom der samtidig falder nogle af vore medlemmer fra af den ene eller anden grund, så er det lykkedes os at holde medlemstallet nogenlunde de sidste år.

Kontakt

 •  
 • Kontakt foreningen
 • Tørring-uldum Folkedansere
 • 30 29 67 92
 • tu.folkedans@gmail.com
 • Voksens Dans
 • Christina Dam
 • 71 70 15 11
 • christinadam903@hotmail.com
 • Kontakt børneholdet
 • Marlene Holst Nielsen
 • Nyvej 27, Aale
 • 7160 Tørring
 • 40 21 36 92
 • marlix@dlgmail.dk